TEENUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. TARTU HOOLDEKODU osutab väljaspool kodu pikaajalist ja lühialalist ööpäevaringset üldhooldusteenust tagades teenuse kasutajale toimetulekuks vajalikud hooldustoimingud ja toetavad tegevused vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 3 lg 2.
1.2. MISSIOON
Kujundada elukeskkond, milline loob teenuse kasutajale hooldekodus viibimise eluperioodil eeldused inimväärseks ja aktiivseks eluks, väärikaks vananemiseks läbi toimetulekuraskuste võimalikuma ennetamise, abistamise, terviseprobleemide leevendamise korraldamise.
1.3. VISIOON
Hooldekodu töökorraldus on abivajaja keskne, osutades eakatele ennetavaid ja vajadusepõhiseid professionaalseid teenuseid turvalises keskkonnas.
1.4. TEGEVUSPÕHIMÕTTED
1.4.1. abi osutamine inimese vajadustest, seisundist, individuaalsusest lähtuvalt;
1.4.2. koostöö teenuse kasutaja ja tema lähedastega;
1.4.3. hea koostöö tervishoiuteenuse osutajatega;
1.4.4. aktiivse vaba aja veetmise võimalused;
1.4.5. töökeskkonna avatus ja usaldusväärsus;
1.4.6. initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine;
1.4.7. professionaalne meeskonnatöö.


2. TOIMETULEKUT TOETAVAD TEGEVUSED


2.1. Hooldusvajaduse ja tervishoiuteenuse vajaduse hindamine;
2.2. hooldusplaani koostamine;
2.3. hooldustoimingud vastavalt hooldusplaanile;
2.4. majutamine;
2.5. koostöö korraldamine tervishoiuteenuse osutajatega;
2.6. toitlustamine;
2.7. abistamine tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud ravimite manustamisel;
2.8. ravimite ja hooldusvahendite võimaldamine;
2.8. raske liikumispuudega teenuse kasutajate transport
2.9. liikumisabivahendi vajaduse hindamine ja vahendi võimaldamine;
2.10. omaste puudumisel matuse korraldamine;
2.11. juuste hooldus, raseerimine;
2.12. pediküür, maniküür;
2.13. tervisevõimlemine;
2.14. vesivõimlemine;
2.15. vaimne ja hingeline abi;
2.16. vaba aja veetmise erinevad võimalused;
2.17. soolakamber;
2.18. abistamine proteeside, nägemisabivahendite, kuulmisabivahendite muretsemisel;


3. TARTU LINNA EAKATELE PAKUTAVAD TEENUSED


3.1. tasuta transport sauna ja tagasi;
3.2. sauna kasutamine;
3.3. sauna kasutamine abistajaga
3.4. juuksuriteenused;
3.5. maniküür, pediküür, küünte lõikamine;
3.6. toitlustamine;
3.7. soolakamber;