VASTUVÕTMINE

Hooldekodusse vastuvõtmine:

Hooldekodu teenusele asumine toimub Tartu LV Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna suunamisotsuse alusel.
2.1. • Lisainfot on võimalik leida Tartu Linna kodulehelt: https://www.tartu.ee/et/ToetusedTeenused
2.2. Teenusele asumisel võtta kaasa isikut tõendav dokument ja perearsti poolt väljastatud raviplaan.
2.3. Vastuvõtt toimub tööpäevadel 9.00 kuni 12.00.
2.4. Hooldekodus võib kasutada, kokkuleppel õdeperenaise või hooldusjuhiga, isiklikke riideid, jalanõusid ja voodivarustust.
2.5. Isiklike asjade kohta koostatakse nimetatud töötajate poolt dokument kahes eksemplaris, millest üks antakse teenusele saabujale või tema saatjale ja teine säilitatakse teenuse kasutaja isiklikus toimikus.
2.6. Hooldekodu vastutab teenuse kasutaja isiklike asjade eest, mis on nimekirjas fikseeritud.