KODUKORD

Tartu Hooldekodu kodukord

1. Üldosa
Käesolevaga määratakse kindlaks Tartu Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) eakate, puuetega isikute (edaspidi teenuse kasutajate) hooldekodus viibimise kord.
2. Teenuse kasutajate õigused
2.1. Pöörduda küsimuste, kaebuste ja probleemide lahendamiseks hooldustöötaja, hooldusosakonna juhataja, juhataja poole või esitada need kirjalikult.
2.2. Saada abi kõikides toimingutes, millistega ise hakkama ei saa kas tervise, teadmiste või jõuvaru puudumise tõttu.
2.3. Saada hooldustöötajalt ja/või õelt teavet tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud ravimite osas.
2.4. Kutsuda enda juurde külalisi või ise külla minna, teavitades sellest hooldustöötajat ja valvelaua töötajat.
2.5. Osaleda üritustel, tegevustes, kasutada kõiki hooldekodus tegevusjuhtide poolt pakutavaid vaba aja veetmise võimalusi.
3. Teenuse kasutaja kohustused
3.1. Liikumine ja tegevused hooldekodus ei ole kohustuslikud ega piiratud. Iseseisvalt väljaspool hooldekodu territooriumit liikuda saavad teenuse kasutajad, kui teavitavad lahkumisest hooldustöötajat ja valvurit, teatades oma saabumise kellaaja.
3.2. Piiratud liikumisvõimega teenuse kasutajad lahkuvad hooldekodu territooriumilt koos saatjaga, kes vastutab saabumise hooldekodusse kokkulepitud ajaks.
3.3. Teenuse kasutaja kohustub lugupidavalt suhtuma toakaaslastesse, keelatud on öörahu rikkumine jm toakaaslasi häirivad tegevused.
3.4. Teenuse kasutaja kohustub pidama korda oma toas ja üldkasutatavates ruumides, hoidma ja kasutama säästlikult hooldekodu vara.
3.5. Suitsetama õues või selleks ettenähtud suitsuruumis.
3.6. Hooldekodu elukeskkond on alkoholivaba. Teenuse kasutajatel ei ole lubatud viibida hooldekodu ruumides alkoholijoobes ega tuua hooldekodusse alkoholi.
4. Hooldekodust lahkumine
4.1. Teenuselt lahkumine ajutiselt ja/või alaliselt toimub teenuse kasutaja või tema seadusliku esindaja avalduse alusel. Avaldus esitatakse hooldekodu juhatajale. Etteteatamise aeg on 7 kalendripäeva.
4.2. Lahkumisel tagastatakse kliendile tema isiklikud asjad ja dokumendid.
4.3. Kodukord on kohustuslik kõigile teenuse kasutajatele, korduvate kodukorra rikkumiste korral on hooldekodul õigus hooldusleping lõpetada.

Hooldekodu päevakava

Hommikul peseme end, riietume, õhutame tuba ja lubame õhutada ka üldkasutatavaid ruume.
8.00 – 9.00 hommikusöök.
9.00 – 12.00 koristame tuba, õed külastavad haigeid. Võib osa võtta tegevustest, külastada raamatukogu, lugeda, jalutada, võimelda.
12.00 – 13.00 lõunasöök.
13.00 – 14.00 on rahulik aeg, sest vanemad ja haigemad puhkavad. Kui sa ei puhka, võid jalutada aias või linnas. Sinuga on valmis suhtlema töötajad.
14.00 – 20.00 on ürituste ja tegevuste aeg.
17.00 – 18.00 õhtusöök.
19.00 on õhtuoote aeg, pakutakse küpsetisi ja teed.
22.00 – 06.00 öörahu aeg.