TERE TULEMAST!

Tartu Hooldekodu on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna haldusalas tegutsev eakate ja puuetega inimeste erinevaid toimetulekuid toetav hoolekandeasutus

Hoolduskoha ööpäevane maksmus alates 01.04.2021

36.83 eur (põetusteenus)                                                          36.11 eur (hooldusteenus)                                                      

Head lähedased!

Tartu Hooldekodus on külastused piiratud seoses COVID-19, gripi ja RS-viiruse levikuga.

Võimaldame ja toetame klientide suhtlust telefoni või videokõne vahendusel oma lähedastega.

Külastuste piiramine:

Külastuste ajutise piiramise otsuse teeb hooldekodu arutelus Tartu Linnavalitsuse ja Terviseametiga ning lähtub järgnevast:

*arvestada tuleb hooldekodu töötajaskonnaga (piisav töötajate hulk haiguspuhangu korral) ning isikukaitsevahendite olemasoluga (kas on piisavalt vahendeid töötajate, elanike ja külastajate turvalisuse tagamiseks).

*Tartu linna ja Tartu maakonna COVID-19, gripi ja RS-viiruse nakatumiste arv ja nakatumiskordaja, puhangute esinemine asutustes;

*levivate haiguste tõsidus ja haiglate võimekus vajadusel patsiente vastu võtta.

Külastuspiirangud kehtivad kuni viimasest COVID-19/gripi/RS-viiruse diagnoosist (nii personali kui klientide hulgas) on möödas vähemalt 10 päeva.

Külastuspiirangu ajal on lubatud vältimatud külastused (külastused surijate juurde, äsja saabunud klientide juurde, väga ärevate klientide juurde vms), et tagada klientide heaolu – sel juhul peab külastaja külastuse ajal kasutama kõiki vajalikke kaitsevahendeid (mask, kindad, kittel).

Vältimatud külastused lepitakse eelnevalt kokku kontakttelefonil 5515822, meiliaadress: paevakeskus@tartuhooldekodu.ee

Vältimatule külastusele saabudes:

*Mõõdetakse külastaja kehatemperatuur (näidu puhul 37 ja üle ei tohi külastada)

*Täidetakse tervisedeklaratsioon (kui esineb hingamisteede viirushaiguste sümptomeid, ei tohi külastada).

*Informeeritakse külastajat külastuse reeglitest.

*Külastaja desinfitseerib käed ja asetab ette kaitsemaski.

Külastuse ajal:

*Külastaja hoiab kaitsemaski suu ja nina ees kogu külastuse ajal, vajadusel desinfitseerib käsi.

*Külastaja teeb kohapeal COVID-19 kiirtesti.

*Külastaja liigub valvelauast otse kliendi tuppa või külastusruumi.

*Külastus kestab tubastes tingimustes kuni pool tundi.

*Külastuse ajal on soovitav hoida kliendiga võimalusel distantsi ning vältida füüsilist kontakti.

*Külastuse lõppedes liigub külastaja kliendi juurest otse valvelauda.

Pärast külastust:

*Pärast külastust ja enne majast väljumist eemaldab külastaja isikukaitsevahendid ja desinfitseerib käed.

*Kui külastuse järgselt tekivad külastajal haigusnähud (köha, nohu, kurguvalu, kõhuprobleemid, palavik vms) või tal diagnoositakse COVID-19/gripp/RS-viirus, teavitab külastaja sellest koheselt hooldekodu.

*Kui külastuse järgselt tekivad kliendil haigusnähud või tal diagnoositakse COVID-19/gripp/RS-viirus, teavitab hooldekodu sellest koheselt külastajat.

Alates 1.04.2021 hoolduskoht 38.22 eur päevas, põetuskoht 38.94 eur päevas.

Lähedastega kontakti saamiseks on võimalik helistada:

B korpus (uus osa): A korpus (vana osa):
1 korrus 59196773 58513723
2 korrus 5260243 59119415
3 korrus 53748544