HINNAKIRI

Kuni 30.06.2023 on Tartu Hooldekodus hoolduskoha ööpäevane maksumus 47,89 eurot ja põetuskoha ööpäevane maksumus 49,31 eurot (mähkmetega).
01.07.2023 rakenduva hooldereformiga võtavad kohalikud omavalitsused kehtestatud piirhinna alusel hoolduskulud enda kanda. (https://www.sm.ee/hooldereform).
Alates 01.07.2023 on Tartu Hooldekodu teenuskoha maksumus 1500 eurot kuus.
Hoolduskulu moodustab teenuskoha maksumusest  760 eurot kuus (hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud (koos maksudega);  tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud; tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;  koolituse ja supervisiooni kulud). Hoolduskulu tasub kohalik omavalitsus.
Teenuse saaja tasub teenuskoha maksumusest 740 eurot kuus (majutus-, toitlustuskulud, ravimid, hügieeni- ja hooldusvahendid, abivahendid, võimlemine ja huvitegevused ning muu personaliga seotud kulud jne).