HINNAKIRI

  • Alates 01.07.2023 on Tartu Hooldekodu teenuskoha maksumus 1500 eurot kuus.
  • Hoolduskulu moodustab teenuskoha maksumusest 760 eurot kuus (hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud (koos maksudega);  tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud; tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;  koolituse ja supervisiooni kulud). Hoolduskulu tasub kohalik omavalitsus.
  • Teenuse saaja tasub teenuskoha maksumusest 740 eurot kuus (majutus-, toitlustuskulud, ravimid, hügieeni- ja hooldusvahendid, abivahendid, võimlemine ja huvitegevused ning muu personaliga seotud kulud jne). (https://www.sm.ee/hooldereform).