HINNAKIRI

  • Alates 01.05.2024 on Tartu Hooldekodu teenuskoha maksumus 1750 eurot kuus.
  • Hoolduskulu moodustab teenuskoha maksumusest 800 eurot kuus (hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud (koos maksudega);  tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud; tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;  koolituse ja supervisiooni kulud). Hoolduskulu tasub kohalik omavalitsus.
  • Teenuse saaja tasub teenuskoha maksumusest 950 eurot kuus (majutus-, toitlustuskulud, ravimid, hügieeni- ja hooldusvahendid, abivahendid, võimlemine ja huvitegevused ning muu personaliga seotud kulud jne). (https://www.sm.ee/hooldereform).