1. Üldosa

Käesolevaga määratakse kindlaks Tartu  Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) eakate, puuetega isikute  (edaspidi teenuse kasutajate) hooldekodus viibimise kord.

2. Teenuse kasutajate õigused
      

2.1. Pöörduda küsimuste, kaebuste ja probleemide lahendamiseks hooldustöötaja, hooldusosakonna juhataja, juhataja poole või esitada need kirjalikult.
      

3.2. Saada abi kõikides toimingutes, millistega ise hakkama ei saa  kas tervise , teadmiste või jõuvaru puudumise tõttu.
     

2.3. Saada hooldustöötajalt ja/või  õelt teavet tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud ravimite osas. 
     

2.4. Kutsuda enda juurde külalisi või ise külla minna, teavitades sellest hooldustöötajat ja valvelaua töötajat. 
    

2.5. Osaleda üritustel, tegevustes, kasutada kõiki hooldekodus tegevusjuhtide poolt pakutavaid vaba aja veetmise võimalusi.

3. Teenuse kasutaja kohustused
     

3.1. Liikumine ja tegevused hooldekodus ei ole kohustuslikud ega piiratud. Iseseisvalt väljaspool hooldekodu territooriumi liikuda saavad teenuse kasutajad  teavitavad lahkumisest hooldustöötajat ja valvurit, teatades oma saabumise kellaaja. 
  
     

3.2. Piiratud liikumisvõimega teenuse kasutajad lahkuvad hooldekodu  territooriumilt koos  saatjaga, kes vasutab hooldekodusse saabumise kokkulepitud ajaks.
     

3.3. Teenuse kasutaja kohustub lugupidavalt suhtuma toakaaslastesse, keelatud on öörahu rikkumine jm toakaaslasi häiravad tegevused.

3.4. Teenuse kasutaja kohustub pidama korda oma toas ja üldkasutatavates ruumides, hoidma ja kasutama säästlikult hooldekodu vara.
    

3.5. Suitsetama õues või selleks ettenähtud suitsuruumis.
    

3.6. Hooldekodu elukeskkond on alkoholivaba. Teenuse kasutajatel ei ole lubatud viibida hooldekodu ruumides alkoholijoobes ega tuua hooldekodusse alkoholi.

4. Hooldekodust lahkumine
   

4.1. Teenuselt lahkumine  ajutiselt ja/või alaliselt toimub teenuse kasutaja või tema seadusliku esindaja avalduse alusel.  Avaldus esitatakse hooldekodu juhatajale. Etteteatamise aeg on  7 kalendripäeva. 
  

4.2. Lahkumisel tagastatakse  kliendile tema isiklikud asjad ja dokumendid.
  

4.3. Kodukord on kohustuslik kõigile teenuse kasutajatele, korduvate kodukorra rikkumiste korral on hooldekodul õigus hooldusleping lõpetada.

 

Hooldekodu  päevakava

Hommikul peseme end, riietume, õhutame tuba ja lubame õhutada ka üldkasutatavaid ruume.

8.00 – 9.00 hommikusöök

9.00 – 12.00  koristame tuba, õed külastavad haigeid. Võib osa võtta tegevustest, külastada raamatukogu, lugeda, jalutada, võimelda.

12.00 – 13.00  lõunasöök

13.00 – 14.00  on rahulik aeg, sest vanemad ja haigemad puhkavad. Kui sa ei puhka, võid jalutada aias või linnas. Sinuga on valmis suhtlema töötajad.

14.00 – 20.00  on ürituste ja  tegevuste aeg.

17.00– 18.00 õhtusöök

19.00 on õhtuoote aeg, pakutakse küpsetisi ja teed

22.00 – 06.00 öörahu aeg.